Nevzat Yıldırım 1987 yılında Adapazarı’nda doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Grafik Sanatları, Fotoğraf Ana Sanat Dalı’ndan 2010 yılında dereceyle mezun oldu. Aynı yıl ABD, New York’ta düzenlenen “The American Turkish Society” tarafından “Moon and Stars Project” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Young Photographers Award” ödülünü kazanan ilk Türk oldu. Sanatçının eserleri Dünya’nın en saygın müzeleri arasında gösterilen ABD, Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin fotoğraf koleksiyonuna alındı. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf bölümünde, Yüksek Lisans (MA) eğitimini tamamladı. Buna ek olarak Yıldırım’ın ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında 40’ın üzerinde ödülü ve özel sanat koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. Nevzat Yıldırım ulusal fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yapmakta ve fotoğraf bağlamında çağdaş sanat projeleri üretmektedir. Sanatçı 2010 yılından itibaren farklı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Görsel Kültür ve Fotoğraf / Tek Ders
Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültürü ve fotoğraf sanatını farklı disiplinler ışığında araştırma yapma, tartışma, düşünme ve fotoğraf projeleri üretme becerilerinin geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda derste Dünya’da çalışmalarıyla kabul görmüş farklı sanatçıların eserlerini analiz ederek katılımcı öğrencilerde fotoğrafı yalnızca bir görüntü kaydetme biçimi olarak değil, farklı sanat disiplinlerinden beslenen kuramsal bir disiplin olarak algılamasını sağlamaktır.
Ders için önerilen kitap ve makaleler:
Benjamin, Walter (2002) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı.” Pasajlar. İstanbul
Berger, John (2011) O Ana Adanmış: John Berger’den Seçme Yazılar.
Barthes, Roland (2011) Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler.
Sontag, Susan (2011) Fotoğraf Üzerine.
Berger, John (2012) Görme Biçimleri.